ارتباط با ما

وضعیت جسمانی شیخ عیسی قاسم وخیم است

وضعیت جسمانی شیخ عیسی قاسم وخیم است

وضعیت جسمانی «شیخ عیسی قاسم» روحانی برجسته بحرینی باعث نگرانی انجمن‌های دفاع از حقوق بشر و علمای بحرینی شده است.

Top