سایر

چیزهایی داریم که صهیونیست‌ها را شگفت‌زده می‌کند

چیزهایی داریم که صهیونیست‌ها را شگفت‌زده می‌کند

چیزهایی داریم که صهیونیست‌ها را شگفت‌زده می‌کند

کارآفرین برتر سال ۹۴ استان اصفهان: ادامه شرایط فعلی اقتصاد باعث بیکاری ۴ میلیون کارگر خواهد شد

کارآفرین برتر سال ۹۴ استان اصفهان گفت: نزدیک به ۷۵ درصد واحدهای تولیدی امسال نه‌تنها فعال نخواهند شد بلکه تعطیل می‌شوند و نزدیک ۴ میلیون نفر بیکار دیگر به جامعه اضافه خواهد شد.

Top