سایر

مسئولین برای رفع مشکلات مردم با همتی مضاعف تلاش کنند

مسئولین برای رفع مشکلات مردم با همتی مضاعف تلاش کنند

امام‌جمعه علویجه اصفهان گفت: مسئولین برای حفظ و تقویت این اقتدار و عزت منطقه‌ای و جهانی باید با وحدت و همدلی برای رفع مشکلات مردم و کشور با همتی مضاعف تلاش کنند.

کارآفرین برتر سال ۹۴ استان اصفهان: ادامه شرایط فعلی اقتصاد باعث بیکاری ۴ میلیون کارگر خواهد شد

کارآفرین برتر سال ۹۴ استان اصفهان گفت: نزدیک به ۷۵ درصد واحدهای تولیدی امسال نه‌تنها فعال نخواهند شد بلکه تعطیل می‌شوند و نزدیک ۴ میلیون نفر بیکار دیگر به جامعه اضافه خواهد شد.

Top