آرشیو برچسب: دانشگاه آزاد دهاقان

دود اختلاف استاد آمار با مسؤولان دانشگاه آزاد دهاقان به چشم دانشجویان رفت

دود اختلاف استاد آمار با مسؤولان دانشگاه آزاد دهاقان به چشم دانشجویان رفت

روز گذشته جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد واحد دهاقان در پی اقدامی بی سابقه از سوی استاد آمار خود دست به اعتراض زدند.

Top