آرشیو برچسب: دفتر نماینده مجلس

مشاجره عضو شورای شهر شاهین‌شهر با سایت عدالت‌خواهی بر سر مدیریت شهر/عدالت‌خواهی به سراغ حق‌شناس‌های دفتر نماینده مجلس، نریمانی‌های دفتر امام‌جمعه و جزی‌های دفتر فرماندار برود

مشاجره عضو شورای شهر شاهین‌شهر با سایت عدالت‌خواهی بر سر مدیریت شهر/عدالت‌خواهی به سراغ حق‌شناس‌های دفتر نماینده مجلس، نریمانی‌های دفتر امام‌جمعه و جزی‌های دفتر فرماندار برود

سایت مطالبه گر عدالت‌خواهی شاهین‌شهر به سراغ حق‌شناس‌های دفتر نماینده مجلس، نریمانی‌های دفتر امام جمعه و جزی‌های دفتر فرماندار و سایر برود و تنها نوک پیکان خود را به سمت شهرداری و شورای شهر شاهین‌شهر نشانه نگیرد.

Top