آرشیو برچسب: شبکه بهداشت

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ کمالی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین‌شهر و میمه شد و پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه/حاجیان مدیر شبکه بهداشت برخوار شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ کمالی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین‌شهر و میمه شد و پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه/حاجیان مدیر شبکه بهداشت برخوار شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پژشکی اصفهان؛ کمالی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین‌شهر و میمه شد و پارسا مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه

رئیس شبکه بهداشت شاهین‌شهر و میمه خبر داد: ۱۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ‌مصرف گذشته در شاهین‌شهر و میمه معدوم شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین‌شهر و میمه گفت: بیش از ۱۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ‌مصرف گذشته در سطح شهرستان شاهین‌شهر و میمه معدوم شد.

Top