آرشیو برچسب: شرکت دانش‌بنیان توسعه روغن سلامت پارس

هدف از تأسیس شرکت دانش‌بنیان توسعه روغن سلامت پارس عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود

هدف از تأسیس شرکت دانش‌بنیان توسعه روغن سلامت پارس عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود

مدیر تولید شرکت دانش‌بنیان توسعه روغن سلامت پارس گفت: هدف از تأسیس شرکت دانش‌بنیان توسعه روغن سلامت پارس به‌کارگیری نوآورانه منابع در راستای کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار با رویکردی دانشی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بود.

Top