آرشیو برچسب: مرجعیت شیعه

مقتدی صدر با همه محاسن، معایب، تضادها و تعارض‌ها احمدی‌نژاد عراق است

مقتدی صدر با همه محاسن، معایب، تضادها و تعارض‌ها احمدی‌نژاد عراق است

مقتدی نماد افراط و تفریط است و اصولاً از تعادل برخوردار نیست. او در کسوت روحانیت یکباره در هیبت ناسیونالیست ظاهر می‌شود. او با لباس پیامبر به سوی کمونیست‌ها دست ‌دراز می‌کند. او در عین فرهنگ طلبگی ابایی ندارد که به مرجعیت شیعه هم بتازد.

Top