بین الملل

ایران

زندگی فلافلی با سس خردل، سبک مرسوم مدیریت امروز کشور

به زبان ساده مردم درگیر این هستند که شکم خود و خانواده‌شان را چگونه پر کنند. شاید مسئولان ما تاکنون فلافل نخورده باشند، اما گستردگی و همه‌گیر شدن فلافل خوری در اغذیه فروشی‌ها را می‌توان نشانه و مصداق عینی (شکم پر کردن) دانست.

اقتصادی

نرم‌افزارهای جدید نسل سوم و چهارم،حسابداری مالی را به مدیریتی تغییر شکل خواهند داد

مدیر بازرگانی شرکت مشاورین یکتا تحلیل گفت: با استفاده از نرم‌افزارهای نسل سوم و چهارم مالی و اداری نه‌تنها حوزه حسابداری بلکه سایر واحدهای دیگر آن صنعت در این مکانیزم فعال خواهند شد و به‌نوعی واحد حسابداری شرکت از مالی به حسابداری مدیریتی تغییر شکل پیدا خواهد کرد.

سیاست

فرهنگ و تاریخ

ورزشی

جامعه

زندگی فلافلی با سس خردل، سبک مرسوم مدیریت امروز کشور

به زبان ساده مردم درگیر این هستند که شکم خود و خانواده‌شان را چگونه پر کنند. شاید مسئولان ما تاکنون فلافل نخورده باشند، اما گستردگی و همه‌گیر شدن فلافل خوری در اغذیه فروشی‌ها را می‌توان نشانه و مصداق عینی (شکم پر کردن) دانست.

علمی

Top